Cart empty

News

สะสมยอดซื้อ

 

 

เรียน สมาชิก De’ s Formula  ทุกท่าน

ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ De’s Formula ทางบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดส่งของสมนาคุณให้กับคุณลูกค้าที่มียอดซื้อสะสมภายในปี 2560 ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

และภายในปี พ.ศ.2561 นี้ ทางบริษัทฯ ยังมีกิจกรรมดีๆ พร้อมของสมนาคุณเพื่อสมาชิกทุกท่านเช่นเดิม ลูกค้าทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรม โดยการสะสมยอดซื้อภายในปี 2561 ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

 

ครบ 10,000  บาท

 

ครบ 15,000  บาท

 

ครบ 20,000  บาท