Cart empty

How to Order

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

1. เลือกสินค้าตามที่ท่านต้องการ

2. เลื่อกจำนวนที่ท่านต้องการ กดปุ่ม Add to Cart 

3. กดปุ่ม Continue Shopping หากต้องการซื้อสินค้าต่อ หรือ  กดปุ่ม Show Cart 

4. ตรวจสอบรายการสินค้า

5. กรอกรหัสสมาชิก (หากไม่มีให้ทำการสมัครสมาชิก และเลือกสินค้าอีกครั้ง)

6. กดที่ช่อง Click here to read terms of service and check the box to accept them เพื่อยอมรับเงื่อนไข

7. กดปุ่ม Check Out Now

8. กดปุ่ม Confirm Purchase เป็นการสิ้นสุดการสั่งซื้อสินค้า

9. ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี : สุวลี เลิศตระกูล
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
ธนาคารกรุงไทย : 795-005-0438
ธนาคารกรุงเทพ. : 924-004-5212
ธนาคารไทยพาณิชย์ :365-240-5214
ธนาคารกสิกรไทย :001-891-0616

10. ยืนยันการชำระเงิน ที่เบอร์ 02-965-8026

11. บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งโอนเงินจากลูกค้า